Acroteria - to ... Co acroteria?

acroteria (Gr. Akrōtērion), sochařská výzdoba (socha palmetovým) , umístěné nad rozích architektonické struktury. * * * AKROTERIYAKROTERY (sk. Akroterion), sochařská výzdoba (socha palmetovým ( cm. Palmetto)) byl umístěn na rozích štít ( cm. trojúhelník), stavební konstrukce.

encyklopedický slovník. 2009.