Akṛta - to ... Co akṛta?

akritysvobodnye rolnických vojáků ve východních oblastech Byzantské říše, bránící hranice proti Arabům a Seljuk Turků. * * * AKRITYAKRITY, volné rolníci vojáci ve východních oblastech Byzance, bránící hranice proti Arabům a Seljuk Turků.

encyklopedický slovník. 2009.