Aktinomycety - to ... Co aktinomycet?

aktinomitsetygruppa bakterie tvořící větvící buňky nebo hyfy. Tím, aktinomycet jsou soukromé Actinomycetes, mykobakterie, streptomycet a kol., Celkem asi 700 druhů. Distribuovány převážně v půdě, vodních útvarech, ve vzduchu; někteří jsou paraziti zvířat, lidé (způsobují nemoci - aktinomykóza atd.) a rostliny. Druhy tvořící antibiotika (hlavně streptomycety), pigmenty, vitamíny atd. Se používají v mikrobiologickém průmyslu. * AKTINOMITSETYAKTINOMITSETY, objednat tvořící bakterie větvících buněk nebo hyfy. Tím, aktinomycety jsou soukromé Actinomycetes, mykobakterie ( cm. mykobakterie), streptomycet et al., Pouze cca. 700 druhů. Distribuovány v půdě, ve vodě, ve vzduchu a na zbytcích rostlin; některé - parazity zvířat, lidí (příčina onemocnění - Aktinomykóza ( zobrazit aktinomykóza), tuberkulóza ( zobrazit tuberkulóza), záškrtu ( zobrazit záškrt), atd .... .) a rostlin. Druhy tvořící antibiotika (hlavně streptomycety), pigmenty, vitamíny atd. Se používají v mikrobiologickém průmyslu.

encyklopedický slovník. 2009.