Encyklopedický slovník

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí je ... Co je aktivní uhlí?

aktivní uhlí (aktivní uhlí), porézní tělo získané z fosilních nebo uhlí, odstraněním dehtových látek a chargingem polymerů. Používá se jako adsorbent v plynových maskách, vakuové technologii, medicíně a jako nosič katalyzátoru. Aktivní uhlí (aktivní uhlí), porézní tělo získané z fosilních nebo uhlí, odstraněním pryskyřičných látek a karbonizace polymerů. Používá se jako adsorbent v plynových maskách, vakuové technologii, medicíně a jako nosič katalyzátoru.

encyklopedický slovník. 2009.