Encyklopedický slovník

Aktivní Power

Skutečná síla - to je ... Co je činný výkon?

Aktivní moschnostsrednee hodnota za dobu střídavého proudu; charakterizuje průměrnou rychlost přeměny elektromagnetické energie na jiné formy (tepelné, mechanické, světlo atd.). Měří se ve wattech. Pro sinusového proudu se rovná součinu proudu (účinné) hodnotu proudu I a napětí U kosinus fázového úhlu mezi nimi: R = IU cosφ. * * * AKTIVNÍ KAPACITA AKTIVNÍ KAPACITA, průměr za období hodnoty střídavého proudu; charakterizuje průměrnou rychlost přeměny elektromagnetické energie na jiné formy (tepelné, mechanické, světlo atd.). Měří se ve wattech. Pro sinusového proudu se rovná součinu proudu (účinné) hodnota proudu I a napětí U na kosinu úhlu j mezi fázový posun: P = IUcosj.

encyklopedický slovník. 2009.