Aktivita je ... Co je to aktivita?

AKTIVITA 1. ČINNOST , -и; f. Aktivní účast ve smthu. (anti-pasivní: pasivita). Kognitivní, kreativní také. A. veřejných organizací. Zobrazí a. Silná, energická aktivita (o působení přírodních sil, sociálních procesů atd.). Předvolební kampaň a. Slunečný den. 2. ČINNOST , -и; f. Razg. Radioaktivita. A. látky je několik klecí. * * * aktivita zdroje (v jaderné fyzice), počet rozpadů radioaktivních jader za jednotku času. Jedinou aktivitou zdroje je becquerel (1 Bq = 1 rozpad / s) a kurie (1Ki = 3, 7 · 10 10 Bq). * * * AKTIVITA zdroje (v jaderné fyzice), počet rozpadů radioaktivních jader za jednotku času. Jednotky aktivity - becquerel (Bq = 1 1 rozpad / s) a CI (. 1 Ci = 3, 7 10 10 Bq).

encyklopedický slovník. 2009.