Adamsit je ... Co je adamsit?

ADAMSIT -a; m. Otrava způsobující dráždivý (kýchací) účinek (použitý během první světové války). ● jménem amerického chemika R. Adams, získat látku v roce 1914. * * * adamsitzholtye krystaly t pl 195ºC. Adamsit byl navržen na konci první světové války jako jedovatá látka, která dráždí horní části dýchacích cest.

* ADAMSITADAMSIT (jménem American Chemical R. Adams) (10-chlor-5, 10-digidrofenarsazin, di-em, DM), žluté krystaly, s molekulovou hmotností 277, 58, t pl 195 ° C, s teplotou varu 410 ° C. Obdens s vytvořením stabilního aerosolu. Není rozpustný ve vodě, špatně rozpustný v alkoholech, aromatické uhlovodíky, dobře v acetonu. Je chemicky stabilní. Způsobuje korozi železa a slitin mědi. Získá se z difenylaminu nebo jeho soli s HCI.

Navrženo na konci první světové války jako jedovatá látka, která dráždí horní části dýchacích cest.

encyklopedický slovník. 2009.