Adan Adolf

Adan Adolf (adam) (1803-1856), francouzský skladatel. Balety. „Giselle“ (1841), která byla schválena v romantické trend ve francouzském baletu „Korzár“ (1856), více než 40 oper, atd 1839-1840 žil v Petrohradu, kde vytvořil „pirát“ balet. * ADAN ADOLF ADAN (Adam) (Adam) Adolf (1803-1856), francouzský skladatel. Balety "Giselle" (1841), které založily romantický směr ve francouzském baletu "Corsair" (1856), operu.

encyklopedický slovník. 2009.