Aditivita je ... Co je aditivita?

aditivní (z latinského additivus. - Přidán) hodnoty majetku, které spočívají v tom, že hodnoty odpovídající celý objekt je součet hodnot hodnot, které odpovídají jeho části, jakkoliv ani objekt nebyl zničen. Například aditiva objemu znamená, že objem celého těla se rovná součtu objemů jeho částí. * * * ADDITIVNOSTADDITIVNOST (z latinského additivus. - Přidáno), majetkové hodnoty, spočívající v tom, že hodnoty odpovídající celý objekt je součet hodnot hodnot, které odpovídají jeho části, bez ohledu na to, jakým způsobem objekt byl poražen. Například objemová aditivita znamená, že objem celého těla se rovná součtu objemů jeho částí.

encyklopedický slovník. 2009.