Adenosin je ... Co je adenosin?

adenozinnukleozid sestávající ze zbytků adeninu a ribosy. Najdete ji v složení ribonukleových kyselin a některých koenzymů (včetně NAD, NADP a CoA). Estery fosforu adenosin-adenosin-fosfátů hrají primární úlohu v metabolismu jako zdroji energie a regulují různé biochemické reakce. Kompozice DNA zahrnuje deoxyguanosin, ve kterém je ribóza nahrazena deoxyribózou.

encyklopedický slovník. 2009.