Doplněk je ... Co je doplněk?

ADJUNCTURE -y; f. Postgraduální studium vyšších vojenských vzdělávacích a výzkumných institucí. * * * Adjunktura je jednou z hlavních forem výcviku vědeckých a vědecko-pedagogických pracovníků vysokých škol a vědeckých výzkumných institucí ozbrojených sil. Stejně jako absolvent školy na civilních univerzitách. Absolventi postdoktorandských studií a obhájená práce obdrží doktorské studium. * * * ADJUNKTURAADYUNKTURA, jedna z hlavních forem výcviku vědeckých a vědecko-pedagogických pracovníků vysokých škol a vědeckých výzkumných institucí ozbrojených sil. Stejně jako absolvent školy na civilních univerzitách. Absolventi postgraduálního studia a obhájených diplomů získají vědecký titul kandidáta vědy.

encyklopedický slovník. 2009.