Encyklopedický slovník

Manažerská zodpovědnost

Manažerská odpovědnost - to je ... Co je správní odpovědnost?

Správní odpovědnost otvetstvennostyuridicheskaya za správní delikt. Viz. Také správa Penalty. * * * ADMINISTRATIVNÍ OTVETSTVENNOSTADMINISTRATIVNAYA ODPOVĚDNOST právní odpovědnost za administrativní trestný čin ( cm. správní delikt). viz. také penaltovém administrativní ( cm. Správa kolekce).

Encyc pedichesky Dictionary 2009

. <- 1 ->