Encyklopedický slovník

Admiralty College

Admiralty College je ... Jaká je Admiralty College?

admiralita Navy kollegiyatsentralny státní správa agentury v Rusku v roce 1718-1827. Měla na starosti loděnice, továrny na prádlo a lana, stavbu přístavů a ​​přístavů, výcvik, vyzbrojování a zásobování námořnictva. * ADMIRALTY-COLLEGY ADDRESSES-COLLEGE, ústřední státní správa pro správu námořní správy v Rusku v letech 1718-1827. Admiralty College byla založena 12. prosince 1718 Petrem Velikem ( viz PYOTR I. velký). V průběhu doby, jeho funkce změnila, když dohlížel na stavbu převážně válečných lodí a dodávají jim zbraně, výstavba přístavů, přístavišť a kanálů, školení námořních důstojníků, byl pověřen loděnic, prádlo a lanovým továrně. Prvním prezidentem Admiralty College byl FM Apraksin. V roce 1720 Admiralty College vydal setkání námořních zákonů: "Kniha je charta moře o všech věcech týkajících se řádné správy věcí veřejných, když loďstvo bylo na moři," jehož hlavním autorem byl Petr Veliký. V roce 1802 byla Admiralty College zařazena do námořního ministerstva. Spolu s Admiralty College působilo oddělení námořnictva (1805-1827) s funkcemi hlavního kancléřství námořního ministerstva. V roce 1827 bylo Admiralty Collegium přeměněno na Admiralty Council, která existovala až do roku 1917.

encyklopedický slovník. 2009.