Aby se napomenul ... Co je to napomenutí?
uvesch'a (B'A) čt - přesvědčit, učit, instruovat (vedoucí) (1 Timoteovi 1: 5).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.