Reklama je ... Co je reklama?

REKLAMA -y; f. [fr. réclame od lat. reklama - křičet] 1. pouze jednotky. Široké oznámení o vlastnostech zboží, uměleckých děl a služeb s cílem přitáhnout pozornost a dotazovat spotřebitele. Zachyťte videoklip pro inzerci informačních technologií. Chcete-li se zabývat reklamou obchodní společnosti. Žádosti o inzerci jsou přijímány denně. 2. Razg. Šíření informací o tématu. s cílem vytvořit popularitu. Řeč kritiky sloužil básníkovi jako vynikající reklama. Inzerujte na někoho. (aby široce informoval, chválil někoho, že ...). 3. Co slouží jako prostředek k takovému upozornění (billboard, oznámení v rozhlase, video atd.). Osvětlená řeka. Jméno známého herce na reklamě zaručuje filmovou pokladnu. Vkládejte rámce filmu do reklamy. Světla reklam byly rozsvícena. Obchodní, divadelní, televizní r. Reklama, -th, -th. Р. oddělení. * * * reklama (francouzský réclame, od latinského reklamního křiku), informace o spotřebitelských vlastnostech zboží a služeb s cílem vytvořit poptávku po nich; popularizace díla literatury, umění, atd * * * REKLAMAREKLAMA (Reclame francouzsky, z latinského Reclamo - křičet ..), informace o vlastnostech spotřebního zboží a typů služeb vytvořit poptávku po nich .; popularizace literárních děl, umění atd.

encyklopedický slovník.2009.