Encyklopedický slovník

Evandro Agazzi

Evandro Agazzi - A ... Co je Evandro Agazzi?

Evandro Agazzi (Agazzi) (str. 1934), italský filozof a logik, představitel realismu ve filozofii vědy. Prezident Mezinárodního filozofického institutu v letech 1993-1996. Od roku 1993 je čestným předsedou Mezinárodní federace filozofických společností. * * * EvandroAGATsTsI Agazzi (Agazzi) Evandro (nar. 1934), italský filozof a logik, představitel vědeckého realismu ( cm. Realism (filozofie)) ve filozofii vědy. Prezident Mezinárodní federace filozofických společností (od roku 1988). Prezident Mezinárodního filozofického institutu (Fribourg, Švýcarsko) od roku 1993.

Collegiate Dictionary. 2009.