Alimpius je ... Co je Alimpius?
Alimpiy nebo Alipiy, mnich, mnich kláštera Kyjev-Pechersky, první známý jménem ruského malíře ikon. Studoval u malířů z Tsaregradu, kteří pracovali na mozaikové malbě kostela Pechersk (1083 - 89); zemřel kolem 1114 let. Jeho paměť se slaví 17. srpna. Tradice připisuje A. ikoně Panny Marie, umístěné v Rostovské katedrále Vladimírem Monomákem, a ikonu "Současná královna" v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Moskvě. Jeho život, zdobený mnoha zázraky, je dán Polykarpem ve svém poselství Akindinovi. - Viz: "Paterik Pechersky" (Kyjev, 1861, 159-167), "Menses svatých", iV (Voronezh, 1883, 179-180); V. Jakovlev, "Památky ruské literatury XII. A XIII. Století" (Varšava, 1872).

Biografický slovník. 2000.