Alluvium je ... Co je aluvium?

nivy> ročník; m. [lat. alluvio]. Geol. Nanos, sedimenty z oblázků, štěrku, písku apod., Tvořené vodními toky; aplikace. Aluviální, th, th, th. První štípačky. * * * nános (z latinského alluvio -. Coated) (náplavy), vklady trvalé a dočasné vodních toků (řeky, potoky), složené z klastického materiálu různého stupně kulatosti a třídění (oblázky, štěrk, písek, hlína, jíl). * ALLYUVIYALLYUVY (lat alluvio -. Se aplikuje) (naplavené usazeniny), ukládání trvalých a dočasných vodních toků (řek, potoků) skládající se z úlomků různých stupňů kulatosti a třídění (oblázky (

cm. štěrk), písek ( cm. písek), jíl ( cm. hlína), jíl ( cm . CLAY)). encyklopedický slovník. 2009.