Alpari je ... Co je alpari?

par (italská al pari, doslova -. Par), soulad s burze (tržní) sazbu cenných papírů nebo měny na jejich nominální hodnotu (parita). * * * ALPARIALPARI (italská al pari, písmena - .. Par), soulad s burzovní (tržní) cena cenných papírů nebo vyměňovat jejich nominální (par).

encyklopedický slovník. 2009.