Encyklopedický slovník

US-panamské smlouvy 1977

US-panamské smlouvy 1977 - to je ... Co je US-panamské smlouvy v roce 1977?

USA -panamskie smlouvy 1977Po US-Panama smlouva Panama kanál zavádí suverenitu nad Panamský průplav 01.1.2000 zajistit odsouzení bývalé US-panamské smlouvy, odstranění kanálu zóny a další. Podle dohody mezi USA a Panama m na trvalé neutrality a provoz amerického kanálu společně s Panama garantují neutralitu kanálu. * US-panamské smluv Smlouvy 1977AMERIKANO-panamské 1977. Podle US-Panama Canal smlouva Panama zavádí svrchovanost nad Panamský průplav od 1. ledna 2000 stanoví vypovězení bývalého US-panamské smluv, eliminace průplavu a další. Podle US-panamské dohod na trvalé neutralitě a provoz kanálu USA v souvislosti s garanční kanál neutrality Panama.

encyklopedický slovník. 2009.