Biografický slovník

Ammon Alexander Germanovich

Ammon Alexander Germanovich - A ... Co Ammon Alexander Germanovich?
Ammon (Alexander Germanovich, 1860 - 91) - advokát; Získal vzdělání na Moskevské univerzitě, na Právnické fakultě, kde přednášel v oboru veřejného práva jako soukromý docent. A. Sborník: „Politický život v Anglii v době restaurování Stuartovců“ ( „Legal Bulletin“, 1885, číslo 9 - 10), „Demokracie před soudem anglické strážcem ústavy“ (tamtéž, 1887, číslo 1).

Biografický slovník. 2000.