Výročí je ... Co je výročí?
yubil'ey (Lev 25 :. 10, 11, 13, 28, 30, 31, 33, 40, 50, 52, 54, Leviticus 27: 17, 18, 21, 23, 24, Čísla 36: 4) - každých padesátý rok po sedmém roce svátku. Ofenzíva jubilejního roku byla prohlášena trvácím zvukem trumbu, v hebrejském slově "iobel", z něhož vzniklo jeho jméno. Byl to rok zotavení a návratu. Letos nebylo dovoleno zasít ani sklízet, ale domorodci mohli používat. Jubilejní rok byl typem skutečného osvobození (Izajáš 61: 2). Žid mohl být nucen prodat veškerý majetek a dokonce i sám, ale věděl, že přijde rok, když to všechno bude vrácena (v Ezechiel 46 :. 17 nazvaný release ročně). ( viz sobota)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.