Neuroleptika - to je ... Co je neuroleptika?

neuroleptika (z neuro ... a řecké lēpsis -. Drápat, infarkt), léky, které mají tlumivý účinek na centrální nervový systém a schopnost eliminovat nebo snížit některé z příznaků psychózy (halucinace , halucinace). * Neuroleptický SREDSTVANEYROLEPTICHESKIE prostředky (z neuro ... ( cm NEURO ... (část složených slov)) a Gk lepsis - uchopení; .. útok), léky, které mají tlumivý účinek na centrální nervový systém a je schopen odstranění nebo snížení některých symptomů psychózy (bludy ( cm. bludy), halucinace ( cm. halucinace)).

encyklopedický slovník. 2009.