Aspirace je ... Jaká je snaha?
: 8, Římanům 30:26, Lukáš 2:25, Skutky 23: 6) - touha, očekávání.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.