Encyklopedický slovník

Aston Francis William

Aston Francis William - je ... Co je Francis William Aston?

Aston Francis William (aston) (1877-1945), anglický fyzik, cizí člen korespondent Ruské akademie věd (1924), cizí člen Akademie věd SSSR (1925). Vytvořil masový spektrograf, s jeho pomocí objevil a zkoumal mnoho stabilních izotopů. Vytvořila křivku koeficientů balení. Nobelova cena (1922). * ASTON Francis UilyamASTON (Aston), Francis William (01.09.1877 - 20 listopadu 1945) byl anglický chemik a fyzik, člen Královské společnosti v Londýně (1921), cizí člen Akademie věd SSSR (1925, zahraniční odpovídající člen Ruské akademie věd od roku 1924 ). Vystudoval univerzitu v Birminghamu (1898). Hlavní práce v oblasti atomové a jaderné fyziky a radiochémie. Vytvořil (1919) hmotnostní spektrograf, pomocí něhož prokázal přítomnost izotopů v chlóru a rtuti. Objevil velké množství (212) stabilních izotopů a studoval je. Ukázal, že většina stabilních prvků je směs izotopů. Navrhl metodu rozptýlení plynů (1913) a elektromagnetickou metodu (1919) pro separaci izotopů. Vestavěné obalová křivka koeficienty charakterizující vazební energii ( cm. vazební energie) z atomových jader (1927). Otevřený uran 238. Nobelova cena v chemii (1922).

encyklopedický slovník. 2009.