Pekař - pekař ... Co?
hlebod'ar (Genesis 40: 1, 2, 5, 16, 20, 22; Gen. 41: .. 10) - klášter ruské slovo lexikon význam: příslušných distributorů fraternita chléb. V originále - hlavní pekař.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.