Biografický slovník

Bantyshev Alexander Olimpievich

Bantyshev Alexander Olimpievich - je to ... Co Bantyshev Alexander Olimpievich?
Bantyshev Alexander Olimpievich známá operní pěvkyně (1804-1860). Byl jednoduchým sbormistrem v jednom soukromém sboru; pak s pomocí skladatele Verstovského byl přijat do Velkého divadla v Moskvě, kde s 25 lety hrál s velkým úspěchem. Měl nádherný tenor a živý temperament. Jeho nejlepší roli byla role Toropky z Asklova hrobu. B. napsal několik písní.

Biografický slovník. 2000.