Encyklopedický slovník

Základy legislativy

Základy legislativy jsou ... Jaké jsou základy legislativy?

zakonodatelstvav základy Ruské federace legislativního aktu, kterým se stanoví základní principy právní úpravy určité oblasti sociálních vztahů (například Základy legislativy v oblasti kultury 1992 Základy lesního zákona z roku 1993). * * * BASES ZAKONODATELSTVAOSNOVY legislativa, Ruská federace ( zobrazit Rusko (stát).) - legislativní akt, kterým se stanoví zásady právní úpravy dané oblasti. V ruské zákonodárné praxi byl tento druh legislativního aktu uplatněn až do roku 1993 (Základy právních předpisů o kultuře z roku 1992, Zákon o lesním právu z roku 1993). Ústava Ruské federace neupravuje koncept základů právních předpisů. Je-li to nutné, aby byla v souladu s Ústavou Ruské federace přijata obecná pravidla nebo obecné zásady, jsou přijaty v rámci běžných federálních zákonů.

encyklopedický slovník. 2009.