Boa je ... Co je boa?
ud'a (Římanům 40:20, Isaia 19: 8, Am 4: 2, Av.115, Matouš 17:27) ryba sestávající z rybářského prutu, rybářské linie a háku.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.