Taurus je ... Co je Býk?
tel'ets - mladého býka. Většina lak živočišných potravin (Genesis 18: 7 .; Cibule 15: 23.) a jednou z nejčastěji obětovaných zvířat. Nejpřísnější spojenectví bylo s pitím lýtka (Jeremiáš 34:18). Zlatých telat dělal Aaron (Ex 32: 4) A Jarobeám (3Tsar 12 :. 28), kopie byly zřejmě egyptských posvátných býků Apis (Memphis) nebo Mnevis (v Heliopolis). ( viz oběť)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.