Uza je ... Co je to Uza?
Ouz (pevnost, síla) (1 Chron. 6:29) - analog. Livni, b.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.