Bovers jsou ... Co je Bover?
Bower - ruský šlechtický rod, což začátek kapitána Christopher Bower a jeho syna Štěpána, které v roce 1668 ve Rhode zaznamenal VI část rodokmenu knih provincii Smolensku. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.