Pohár
ch'asha - na mnoha místech znamená: osudu, míru, dědictví (Žalm 10: 6, Žalm 15: 5, Ž 22: 5, Žalm 74: 9, Žalm 115: 4, Izaiáš 51:17 4: 21, Ezechiel 23:31, 32, Abraham 2:16, Matouš 20: 22, Matouš 26:39, 1 Korintským 10:21).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.