Biografický slovník

John Brambach

John Brambach - to ... Co Brambach John?
Brambach, John - spisovatel Ruska. V roce 1603 navštívil Rusko v doprovodu hanzovního velvyslanectví v Moskvě, absolvoval úspěšně vyjednávat Boris Godunov v obchodních vztazích. Brambach složil popis své cesty v nízkém německém jazyce; pak byla přeložena do vysoké němčiny a publikoval v hanzovním kronice: "hansische Chronuk aus beglaubten Nachrichten zusammengetragen von D. J. Petera Willebrandt" (Lubeck, 1748).

Biografický slovník. 2000.