Biografický slovník

Bramson Leonti Moiseevich

Bramson Leonti Moiseevich - je to ... Co Bramson Leonti Moiseevich?
Bramson, Leonti Moiseevich - spisovatel a politický aktivista. Narodil se v roce 1869. Od roku 1906 je advokátem v Petrohradě. V letech 1894 - 1899 byl pověřen Petrohradem. Židovské školy společnosti pro šíření vzdělání mezi židy v Rusku, od roku 1899 do roku 1905 byl hlavním tajemníkem Petrohradu. Ústřední výbor židovského kolonizační asociace, publikoval sérii článků v židovských periodických publikací, několik let byl členem redakční rady novin a časopisů „Sunrise“. V roce 1905 byl zvolen v provincii Kovno v první státní dumě, ve které byl jedním ze zakladatelů a aktivních členů pracovní skupiny. V Dumě promluvil k zákonům o nedotknutelnosti jednotlivce, na schůzích ao zrušení trestu smrti. Pro podepsání Vyborgské prohlášení Bramson sloužil tříměsíčnímu uvěznění v pevnosti.

Biografický slovník. 2000.