Biografický slovník

Bratanovsky Anastasios

Bratanovsky Anastázius - A ... Co je Bratanovsky Anastasius?
Bratanovsky, Anastasios -. Viz Anastasius Bratanovsky ..

Biografický slovník. 2000.