Biografický slovník

Brenner Heinrich

Brenner Heinrich - A ... Co je Henry Brenner?
Brenner (Henry Brenner) - švédský zajatec v Moskvě; se narodil v roce 1669 v západním Botniu; v roce 1697 uviděl slavného Fabricia do Persie, ale na cestě zpět byl zadržen v Moskvě jako švédský občan a byl tam držen až do Nystadského míru. V této době složil v latině extrakci z arménské historie Mojžíše Khorenského (vytištěný ve Stockholmu roku 1725) a složil popis kampaní Petra Velikého. Zemřel v roce 1732 ve Stockholmu, kde byl knihovníkem.

Biografický slovník. 2000.