Brix je ... Co je Brix?
Brix - operní skladatel, který se skládá v ruské službě, autor komické opery s refrény a baletu „Fevey“ , text císařovny Catherine iI. Tato opera byla napsána v roce 1786 a v roce 1789 to bylo vytištěno klavírní se zpěvem, hudbou autorem jmenoval Pashkevich, který ve skutečnosti byl pravděpodobně jen arranzherom klaviraustsuga. Většina hudebních historiků naší (Morkovovi, Stašov) předpokládá, že je v dohodě s vedením archivu dat z Imperial divadel, hudby „Feveya“ napsal Brix. Ručně psané skóre této opery je uloženo v knihovně císařských divadel v Petrohradě. Jeho klaviristický přepis s zpěvem byl v roce 1895 znovu publikován P. Jurgensonem v Moskvě. Hudba opery často odhaluje incipienci k národní barvě. Životopisné informace o Briks nebyly zachovány.

Biografický slovník. 2000.