Biografický slovník

Brodovich Joseph A.

Brodovich Joseph A. - to ... Co Brodovich Iosif?
Brodovich, Joseph A. - spisovatel, se narodil v roce 1871. Studoval v Kyjevě teologické akademie, kde se později byl odborný asistent na katedře obecné historie kostela, je profesorem na Charkov univerzitě v oddělení dějin církve. Hlavní dílo Brodoviče: "Kniha proroka Hosea" (Kyjev, 1901, diplomová práce). Typ „křesťanství v Japonsku“ (1904) a několik článků v časopisech „Proceedings of the Kyjevě teologické akademie“, „Víra a rozum“, „mír práce“, „Víra a církev“, „poutník“, „Charkov University Notes“, atd.

Biografický slovník. 2000.