Biografický slovník

Bronovitskaya-Baranenko

Bronovitskaya-Baranenko - to ... Co Bronovitskaya-Baranenko?
Bronovitskaya-Baranenko - starobylé šlechtický rod, pocházející z Bogdan Ivanovič a jeho syna pluku kornoutu, Michael Bronovitskaya který žil v druhé polovině v XVII. a na počátku 18. století. Tento rod je zaznamenán v části VI genealogických knih provincií Minsk a Černigov.

Biografický slovník. 2000.