Pohřbívání je ... Co je pohřbívání?
Horon'it (Neh 2:10, ) - cm. Sanavallat.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.