Jádra na jihu jsou ... Jaká jsou jeskyně na jihu?
cache na jihu (Římanům 9: 9) - jižních souhvězdích.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.