Tsaan - to ... Co Tsaan?
Tsa'an (stáda nebo vstupní, výstupní) (Micah 1: .. 11) - jedno z měst dědičnosti Judah (zřejmě on je jmenován v Joshua Cena 15. 37) (zde, slovní hříčka: "Neutíkejte odchodu", NRC Shafir) ..

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.