Tsair je ... Co je Tsair?
Tsa'ir (malé) (4 Královská 8,21) je jedno z měst Idumejských.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.