Caleb
H'alev (horko nebo I. Flavia - pes) -a .... ) (Numeri 13: 7, 31, Numeri 14: 6, 24, 30, 38, Čísla 26: 65, Čísla 32: 12, Čísla 34: 19, 6, 13, 14, 15: 13, 14, 16-18, Námořní 21:12, Rozsudek 1: 12-15, 20, Rozsudek 3: 9, 1 Samuel 25: 15 1 Chronicles 6 :. 56) - syn Jefonova Cenezejský (potomek Cenezův je zobrazit Othniel), zástupce kmene Juda z pozemních průzkumníků, zejména označených Pána za jeho věrnost. (Numeri 14: 24, Deuteronomy 1: 36 a Kapitola 14: 14). Po čtyřicáté cestě přes poušť zůstal naživu, ve kterém zemřela celá starší generace a získala dědictví v zaslíbené zemi. Byl členem rozdělení země jako zástupce kmene Judy a všichni jeho potomci se považují za členy tohoto kmene; b) (1 Kings 30:14) - majetky Káleba, země kolem Hebronu (v 1. Chronicles 2:24, jmenován Caleb Efrafa); c) (1 Chronicles 2 :. 18, 19, 42, 46, 48-50), - syn Ezron z kmene Juda, generování hlavy (v v nazývá Chelubai 9) ..

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.