Katedrála je ... Co je katedrála?
sob'or (Žd 12: 23.) - setkání.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.