Katedrála je ... Co je katedrála katedrály?
Sob ' ornoe - charakteristika apoštola Jakuba, Petra, Jana a Judy znamenat, že tyto epištoly byly určeny všechny kostely (společenství věřících) se rovnoměrně (v originálních a jiných překladů jsou k dispozici).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.