Celtsah je ... Co je Celcah?
Celts'ah (1 Sam 10: 2) je město na hranici Veniaminovského pozemku.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.