Centurion je ... Co je centurion?
s'otnik - Roman důstojník, velitel stovek (1/60) Legion vojenské jednotky, podobně jako moderní společnosti. Takové jednotky byly zřejmě v mnoha lokalitách nezávislé posádky a jejich velitelé měli velkou moc a vliv (Lukáš 7: 2, 5). Mezi židovskými lidmi byli podobní náčelníci, ale měli obecnější (nejen vojenský) charakter (1 Samuel 22: 7, 1 Chr 13: 1). ( viz Hundred Head)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.