Cepho je ... Co je Cepho?
Cef'o (Guardian) (Genesis 36: 11, 15, 1 Par.1: 36) - analog. Amalik, a.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.